hoş geldiniz

bu sitede ders, eglence, komik vb herşeyi bulabilirsiniz...
 
AnasayfaSSSAramaKayıt OlÜye ListesiKullanıcı GruplarıGiriş yap

Paylaş | 
 

 sosyal bilgilerin işlendiği konular

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
ofs.1995
Admin


Mesaj Sayısı : 153
Kayıt tarihi : 16/01/08

MesajKonu: sosyal bilgilerin işlendiği konular   Salı Ocak 22, 2008 2:22 pm

COĞRAFYA

Coğrafya, insanın içinde yaşadığı doğal çevrenin özelliklerini, insan-doğal çevre etkileşimini ve bu etkileşim sonucu insanın ortaya koyduğu beşeri ve ekonomik etkinlikleri kendi prensipleri çerçevesinde inceleyerek sonuçlarını açıklayan bilimdir.

10. sınıflarda okutulan coğrafya dersi ile amacımız öğrencilerimize, doğal çevrelerinden küresel ölçeğe doğru coğrafi bilinç kazandırmaktır. Coğrafi olayların yeryüzünde dağılışlarını, sebep-sonuç ilişkilerini ve bunların insan yaşamı üzerindeki etkilerini kavratmaktır. Fiziki ve beşeri çevre arasında ilişki kurabilen, gelişmiş çevre bilincine sahip, gelecekteki yaşantılarında etkin bir şekilde kullanabilecekleri coğrafi donanımda bireyler olmalarını sağlamak, içinde bulundukları doğal ve sosyal çevreye karşı sorumluluk ve duyarlılık oluşturmaktır. Türkiye’nin dünya üzerindeki yerini ve önemini ,jeostratejik durumunu kavratarak ülkemizin kalkınmasında sorumluluk alma duygusunu geliştirmektir.

Bu amaca ulaşmak yönünde; Evren, Dünya’nın hareketleri, coğrafi konum, harita bilgisi, iklim bilgisi, Dünya’nın iç ve dış yapısının oluşum özellikleri, Türkiye ile ilişkilendirilerek verilir. Türkiye'nin coğrafi bölgelerinin yeryüzü şekilleri, iklimi, hidrografyası, toprak özelliği, doğal bitki örtüsü ile bunların sonucunda oluşan ekonomik,sosyal, kültürel yapısı kavratılır.

TARİH

11. sınıflarda okutulan Tarih dersinin müfredatı “Tarih nedir?” ünitesinden başlayarak 18. yüzyıldaki gelişmelere kadar olan süreci içermektedir. Bu kapsamda Tarih biliminin özellikleri, İlkçağa yön veren önemli uygarlıklar (Mezopotamya, Mısır, Anadolu, Çin, Hint) ile Orta Asya Türk uygarlığının temel dinamikleri (özellikle göçebe kültürün özellikleri) Türklerin İslam kültür ortamına girmesi ile yaşanan değişimler ve Anadolu’ya aktarılan sosyo-kültürel dinamikler, Anadolu’nun içinde bulunduğu ortam verilmekte, bu konu kapsamında İslam tarihine ve uygarlığına da değinilmektedir. Eskiçağ Avrupa tarihinden Ortaçağ Avrupasına geçişte belirleyici olan etkenler, yaşanan değişimler ile bu değişimlerin Yeniçağ Avrupasına ortam hazırlayan dönüşümleri üzerinde durulmaktadır. Bu konu kapsamında Osmanlı tarihi de senkronize bir biçimde ele alınmaktadır. 16. yüzyıldan itibaren somut bir biçimde gözlemlenen Avrupa’daki Aydınlanma çağı’nı hazırlayan etmenlerle Osmanlı Duraklaması’na neden olan etmenler üzerinde durulduktan sonra 18. yüzyılı hazırlayan atmosfer verilerek müfredat sonlandırılır.

TC. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

12. sınıflarda okutulmakta olan TC. İnkılap Tarihi ve ******çülük dersinde 18. yy sonlarında Avrupa’da Fransız ihtilalini hazırlayan etmenler, Restorasyon çağı ve bu gelişmelerin Osmanlı siyaset ve diplomasisine olan etkileri verilmekte, 19. yy’da “Denge politikası” ve “Şark sorunu”nun Osmanlı üzerindeki etkileri, dağılmaya ortam hazırlayan diğer etmenler ve bu arada yaşanan anayasal gelişmeler bunun bir parçası olarak işlenmektedir. 20 yy’da dünya siyasetindeki değişimler ve Osmanlı ülkesinde yaşanan iç gelişmeler, I. Dünya savaşına ortam hazırlayan etmenler ve kavramlar üzerinde durulmaktadır. Sonrasında imparatorluğun çöküşü, Anadolu ihtilalini hazırlayan etkenler verilerek ****** önderliğinde gerçekleştirilen milli mücadelenin hazırlık, eylem ve devrim süreci işlenerek, Kemalist devrimin Türk toplumunda yarattığı değişim vurgulanarak müfredat tamamlanır. Bu süreçte belgesel ve görsel malzemeden de yararlanılır.

FELSEFE

Lise 12. sınıfta okunan bir yıllık bir derstir. Bilinçli okuma, sorgulama, eleştirme ve bütünleştirme zihinsel davranışları, evrensel değerler ve düşünce sistemleri, filozofların kitaplarından seçilen metinler üzerinde okuma ve tartışmalar yapılarak öğretilir. Felsefe öncesi düşüncelerden başlanarak İlkçağ, Antik Yunan, Roma, Ortaçağ İslam ve Batı Felsefesi, Yeniçağ, Aydınlanma ve Modern dönemde felsefi düşüncenin gelişimi anlatılır. Geçmişle ilgili ve güncel problemlere, tarihi perspektif ve problematik açıdan bakabilme yolları kavratılmaya çalışılır. Bir konu ya da okunmuş bir yazıyı yorumlama ile ilgili felsefî yazılar yazma denemeleri yapılır. Felsefenin alanlarına ilişkin kavram belirlemeleri ve problem saptayıp sorgulama, güdümlü tartışmalarla gerçekleştirilir.

KAVRAM BİLGİSİ (Sosyal Bilimlere Giriş)

9. sınıfta Ortak Genel Kültür dersleri kapsamında haftada bir saatlik derstir. Bu program, öğrencilerin okuma, dinleme, soru sorma, yorumlama ve anlatma gibi etkinliklerde bulunarak düşünme, anlama, dili kullanma becerilerini geliştirmeyi dolayısıyla çağdaş dünyanın özgür ve yaratıcı bireylerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu tür bir çalışma, eleştirel açılımları olan öykülerden, anektodlardan, örnek olaylardan, mektuplardan, makalelerden, mitlerden vb hareketle başlar. Öğrencilerin kendi deneyimleri/değişik derslerde öğrendikleri bilgiler ile okunan öyküler/ yazınsal metinler arasında ilişkiler kurmalarının sağlanması; özgün ve eleştirel bir bakış açısıyla dünyayı sorgulayabilmeleri; düşünce , dil ve dünya arasındaki ilişkileri keşfederek sözlü ve yazılı ifade güçlerini arttırmaları ile amaca ulaşılır.

MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ

Lise 11. sınıfta okunması zorunlu derstir. Dersin amacı Türk gençliğinin ******’ün görüşleri ve ilkeleri doğrultusunda yetişmesini sağlamak, ulusal güvenlik bilincini yerleştirmek ve ülkenin bütününe yayılmış bir savunmaya uygun şekilde güçlendirmek, Türk Silahlı Kuvvetlerini ve ülkenin bütünlüğü için yaptıklarını tanıtmak, yakın geçmişte dünyadaki gelişmeler içinde Türkiye’nin yeri hakkında bilgilendirmektir.

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinin amaçları, İnsanlık tarihi boyunca birey ve toplum üzerinde etkili olan dinin, doğru anlaşılmasına ve yorumlanmasına katkıda bulunulması, öğrencilerin İslâm’ın iman, ibadet ve ahlâk esaslarını tanımalarını, dinin, Allah-insan ilişkilerini düzenleyen bir olgu olduğu benimsemelerini, İnançlarını akılla bütünleştirmelerini, kendi dinini, örf ve âdetlerini olduğu kadar diğer insanların dinlerini, örf ve âdetlerini de saygı ve hoşgörü çerçevesinde değerlendirmelerini, inanç-ibadet ilişkisinin farkında olmalarını, laikliğin din ve vicdan özgürlüğünün garantisi olması gerektiğini benimsemelerini sağlamaktır.Ayrıca öğrenciler diğer dinleri temel özellikleriyle tanır.İslâm’ın medenî ve evrensel değerlerle örtüştüğünü fark eder. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi yedi öğrenim alanı çerçevesinde yapılandırılmıştır.

1. İnanç
2. İbadet
3. Hz. Muhammed
4. Vahiy ve Akıl
5. Ahlâk ve Değerler
6. Din ve Laiklik
7. Din, Kültür ve Medeniyet

SEÇMELİ DERSLER

GENEL COĞRAFYA

ÖSS sınavına T.M.-F.M.-S.B. ve Dil alanlarından girecek öğrencilere tavsiye edilen bu dersin amacı; Genel Coğrafya konularını hatırlatmak, pekiştirmek, sınava yönelik öz ve kalıcı bilgi vermektir. Ayrıca öğrencilerin, Türkiye Ekonomik Coğrafya’sı içinde yer alan Tarım, Hayvancılık, Madencilik, Endüstri, Ulaşım, Ticaret, Turizm konularının temel ekonomik özelliklerini ve bunları etkileyen doğal olayları kavramalarını amaçlar. Bu konuların Türkiye ve Dünya ekonomisindeki yeri ve önemi incelenir.

DÜNYA EKONOMİK COĞRAFYASI

İki kanaat dönemi boyunca okutulan bu ders coğrafyayı dünya ülkeleri açısından inceler. Öğrenciler Türkiye’nin komşuları ile olan ilişkilerini, diğer ülkeler ve dünya ekonomisi arasındaki bağları oluşturan tarım ve endüstri alanlarındaki gelişmeleri inceler. AET, OPEC ve OECD ülkelerinin ekonomileri incelenir. OPEC ve IMF gibi kuruluşların çalışma prensipleri öğretilir. Dünya ekonomisinde etkili olan ve dünya ekonomisini yönlendiren ülkeler tanıtılır. Ekonomi ile ilgili genel tanımlara yer verilir.

PSİKOLOJİYE GİRİŞ

Bu ders, öğrencileri psikolojinin çeşitli araştırma alanlarıyla tanıştırmaya yönelik bir giriş dersidir. İncelenecek alanlar arasında gelişim psikolojisi, öğrenme, bellek, motivasyon, kişilik kuramları, klinik psikoloji ve sosyal psikoloji yer almaktadır. Öğrencilerin psikoloji disiplininin kavram ve metodlarını tanımaları; kendilerinin ve başkalarının davranışlarını daha iyi anlamaları; psikolojik olguların günlük hayatın çeşitli yönleriyle ilişkilerini farketmeleri ve psikoloji ile ilgili malumatı eleştirel bir şekilde değerlendirme becerileri kazanmaları dersin başlıca hedefleri arasındadır.

ÇOCUK PSİKOLOJİSİ

Çocuk gelişimi ve ana babalık görevleriyle ilgili temel kavramları ve araştırma metodlarını öğretmek için planlanmıştır. Dersin amacı öğrencilerin kendi kişiliklerini tanımalarını sağlamak ve kendi kişilik kapasitelerini geliştirmelerine imkân vermektir. Derste psikolojideki güncel yaklaşımlar yoğun olarak incelenir ve pratikte uygulanan ana baba modelleri gösterilir. Bütün konular farklı psikolojik yaklaşımların bakış açılarıyla incelenir. İşlenen konular: çocuğun çevreyle olan ilişkisi, hayatlarının değişik evrelerinde karşılaştıkları problemler ve bunları çözüm yöntemleri, hayatlarının değişik evrelerindeki ana baba tutumları, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal becerileri ve sosyal durumlar çocuğun davranışlarını nasıl etkiler, çeşitli çocuk yetiştirme yöntemleridir.

SOSYOLOJİ

Sosyal alanlara ilgi duyan öğrencilere tavsiye edilen tek dönemlik bir derstir. Öğrencilerin yaşadıkları toplumun sosyal yapısını, ilişkilerini, kurumlarını tanımaları ve sosyal değişimleri bilimsel olarak açıklamaları sağlanır. Aile, ekonomi, din, ahlak, siyaset kurumları ve bu kurumlardaki sosyal değişimler açıklanır. Bir sosyolojik araştırmanın determinizmini kavratacak yöntem ve teknik kullanımı gerektiren uygulamalar yapılır. Konular bağlamında Türk toplum yapısı tarihsel ve güncel örnekler üzerinden sergilenmeye çalışılır. Türk toplumunun, dünya toplumları içindeki yerini ve durumunu saptamaya olanak tanıyacak örneklemeli-karşılaştırmalı toplum analizleri gerçekleştirilir. Sosyal bilimler alanının terminolojisi ve entellüktüel birikimi kullanılarak, günümüz ulusal ve uluslararası sorunlar üzerinde tartışmalar ve bu bağlamda sosyolojik makaleler yazımı yönlendirmeleri yapılır.

MANTIK

Sosyal alanlara ilgi duyan öğrencilere tavsiye edilen tek dönemlik bir derstir. Bu dersin amacı, klasik ve sembolik mantık metodlarını kullanarak öğrencilere doğru düşünme ve akıl yürütmeyi öğretmektir. Bu amaçla akıl yürütme temele alınarak kavram ve terimler, önermeler, tümevarım, tümdengelim ve analoji, örnekli uygulamalarla klasik ve sembolik mantık çerçevesinde verilir; yaşanmış olay ve olguları ifade eden yazılı ifadelerdeki yerlerine işaret edilir. Bu uygulamalarla öğrencilerin tanımlama, sınıflama, karşılaştırma, soyutlama, betimleme, akıl yürütme vb gibi her türlü zihinsel işlemin ürünlerini kontrol etme alışkanlığı kazanmaları amaçlanır.

EKONOMİ

Sosyal alanlara ilgi duyan öğrencilere tavsiye edilen tek dönemlik bir derstir. Bu ders, konunun terminolojisini ve temel konularını öğretmeyi amaçlar. Öğrenciler iktisat politikalarının hedeflerini, verimli üretimin gereksinimlerini, milli gelir, para, banka, borsa, dış ticaret gibi konuları işler. Türkiye ekonomisindeki olay ve gelişmeleri öğrenilen bilgiler çerçevesinde takip eder ve incelerler. İşleyişler, örnek olay ve sorunlar üzerinden yola çıkılarak kavram ve bilgilere ulaşmayı hedefleyen bir yönelimle gerçekleştirilir. Paylaşım ve güdümlü tartışma ile konular zenginleştirilir. İstatistikler incelenerek Türkiye ve Dünya toplumlarının ekonomik durumları ortaya konmaya çalışılır. Ekonomik sistemler ve değişik ekonomi politikaları, tarihsel bir perspektife dayalı olarak tanıtılır ve eleştirilir.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://hosgeldiniz.turkforumpro.com
 
sosyal bilgilerin işlendiği konular
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
hoş geldiniz :: DeRSLeR :: SoSYaL BiLGiLeR-
Buraya geçin: